100 Ceza Puanı Eğitimi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

  • 100 cezadan dolayı ehliyetin alındığına dair polis tutanağı,
  • Kimlik fotokopisi,
  • 2 biometrik resim,
  • Sağlık Raporu,
  • Sabıka beyanı,
  • Öğrenim belgesi,
  • 100 ceza puanı dolunca sürücü kursundan trafik eğitimi alınması gereklidir.

Boğaziçi sürücü kursu olarak her ayın 1 ile 10 arası kayıt dönemimizdir. Evraklarınız ile gelirseniz 10 gün sonra belgenizi almış olursunuz.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (118. Maddesi)

CEZA PUANI UYGULAMASI, PUANLAMA VE TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASI:

Madde 118

    Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza, için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. (Değişik fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.)

     Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar. (Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

    Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. (Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. (Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.)

    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır. Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. (Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.)

    Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgeleri geri alınanlardan, geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, bu Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılırlar.

Tuzlu Çayır Sürücü Kursu

Tuzluçayır, Süleyman Ayten Cd. No:17, 06190 Mamak/Ankara

Telefon: +90 [312] 365 86 00 |
E-Mail: info@tuzlucayirsurucukursu.com

Hafta İçi : 09:00 - 20:00 Hafta Sonu: 09:00 - 18:00

Copyright © 2021 | Tuzlu Çayır Sürücü Kursu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım